AktuálněČištění kotlů 

Nabídka firmy PLYNOTOP A-Z s.r.o.


Oznámení

Vánoční svoz popelnic ZDE

Respono,a.s. oznamuje občanům, že žluté kontejnery rozmístěné v obci, byly opatřeny samolepkou s nápisem KOVY. Kovový odpad, např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů, obaly od kosmetiky apod., mohou občané odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty. Ostatní kovy lze uložit na všech sběrných dvorech odpadů Respono,a.s.

Napojení soukromých kanalizačních přípojek

Všichni majitelé nemovitostí jsou povinni si před vlastním fyzických připojením a zaházením výkopu domluvit termín kontroly a předání přípojky s pověřených pracovníkem obce panem Davidem Hlouškem na telefonu 775 762 193. Při této kontrole bude vyplněn Protokol o kontrole připojení na splaškovou kanalizaci a podepsáno Čestné prohlášení o oddělení splaškové a dešťové vody. Poté je možné provést vlastní napojení soukromé části přípojky na zhotovenou obecní část.

Nabídka bezplatného právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory - klikněte ZDE.

Kanalizační řád

Smlouva o odvádění odpadních vod

 **********

Informujte se na stránkách obce Nemojany


záložky:

Úřední deska

  • Pozvánka na zasedání ZO 14.12.2016
  • Dražební vyhláška - elektronická dražba
  • ÚZSVM - výzva občanům, seznam nemovitostí a stav - aktualizace


 

 

            

Následující stránka: Webkamera