Aktuálně

 

Sledujte sekci INFORMACE PRO OBČANY !!!

REZERVACE SVATEBNÍCH TERMÍNŮ

 

Mapový portál Nemojany


Napojení soukromých kanalizačních přípojek

Všichni majitelé nemovitostí jsou povinni si před vlastním fyzických připojením a zaházením výkopu domluvit termín kontroly a předání přípojky s pověřených pracovníkem obce panem Jiřím Hynštem na telefonu 775 762 193. Při této kontrole bude vyplněn Protokol o kontrole připojení na splaškovou kanalizaci a podepsáno Čestné prohlášení o oddělení splaškové a dešťové vody. Poté je možné provést vlastní napojení soukromé části přípojky na zhotovenou obecní část.

 

Úřední deska

 • Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2018 - 2022
 • Pozvánka na zasedání ZO Nemojany dne 13.12.2017
 • Volba prezidenta republiky
 • Opatření obecné povahy
 • Usnesení_dražební vyhláška
 • Oznámení SODV
 • SPÚ - nabídka pozemku k pronájmu
 • Dokumenty rozpočtového procesu
 • Účetní závěrka 2016
 • Závěrečný účet 2016
 • Závěrečný účet 2016 - SODV
 • ÚZSVM - výzva občanům, seznam nemovitostí a stav - aktualizace


 

 

            

Následující stránka: Webkamera