Aktuálně

V týdnu od 1.8.2016 do 5.8.2016 se z důvodu čerpání dovolené nebudou na obecním úřadě vybírat poplatky a provádět ověřování.

MUDr. Sýkorová dovolená

MUDr. Sýkorová oznamuje, že od 8.8.2016 - 19.8.2016 neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje ji MUDr. Ryšavá ve svých ordinačních dobách a ošetří pouze akutní stavy.

Odečty stavů plynoměrů

V úterý 2.8.2016 a ve středu 3.8.2016 v odpoledních hodinách se budou v naší obci odečítat stavy plynoměrů od všech odběratelů. Občané, kteří nemají přístupný plynoměr, nechť zapíší jeho stav na lístek a umístí na viditelné místo.

Rozšíření prodejní doby

Paní HELENA GRIMOVÁ,SMÍŚENÉ ZBOŹÍ oznamuje, že po dobu letních prázdnin rozšiřuje prodejní dobu i na neděle, a to vždy od 7,30 - 10,00 hodin. Čerstvé pečivo bude zajištěno.

Změna ordinační doby MUDr. Sýkorová

Po dobu letních prázdnin /červenec,srpen/ bude večtvrtky zkrácena ordinační doba, a to od 12,00 - 16,00 hodin.

Projekty na soukromé části kanalizačních přípojek

Občané, kteří si objednali u firmy Trasko zhotovení projektu na kanalizační přípojku, si můžou projekt vyzvednout v úřední dny a hodiny na obecním úřadě v Nemojanech. Cena za projekt činí 2.000,- Kč a jsou potřeba podpisy všech vlastníků nemovitosti.

Cestování s dětmi do zahraničí - leták ke stažení zde: Cestování

Možnost e- objednávky na Odbor správní a vnitřních věcí, agendu OP a CD

 

 

Napojení soukromých kanalizačních přípojek

Všichni majitelé nemovitostí jsou povinni si před vlastním fyzických připojením a zaházením výkopu domluvit termín kontroly a předání přípojky s pověřených pracovníkem obce panem Kamilem Kramářem na telefonu 775 762 193. Při této kontrole bude vyplněn Protokol o kontrole připojení na splaškovou kanalizaci a podepsáno Čestné prohlášení o oddělení splaškové a dešťové vody. Poté je možné provést vlastní napojení soukromé části přípojky na zhotovenou obecní část.

Kanalizační řád

Smlouva o odvádění odpadních vod

 **********

Informujte se na stránkách obce Nemojany


záložky:

Úřední deska

  • VV oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ÚP Nemojany
  • ÚZSVM - výzva občanům, seznam nemovitostí a stav
  • Cenové oznámení stočné

Informace pro občany

  • Obec Podomí - pronájem pohostinství

 

 

            

Následující stránka: Webkamera