Aktuálně

 

Sledujte sekci INFORMACE PRO OBČANY !

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují občanům,že od středy 11.4.2018 do úterý 17.4.2018 budou provádět odečty vodoměrů. Prosí občany, aby si odzimovali šachty, a ty, kteří mají nepřístupný vodoměr a nebudou v tyto dny doma, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili na viditelné místo.

 

 

 

 

REZERVACE SVATEBNÍCH TERMÍNŮ


Mapový portál Nemojany


Napojení soukromých kanalizačních přípojek

Všichni majitelé nemovitostí jsou povinni si před vlastním fyzických připojením a zaházením výkopu domluvit termín kontroly a předání přípojky s pověřených pracovníkem obce panem Jiřím Hynštem na telefonu 775 762 193. Při této kontrole bude vyplněn Protokol o kontrole připojení na splaškovou kanalizaci a podepsáno Čestné prohlášení o oddělení splaškové a dešťové vody. Poté je možné provést vlastní napojení soukromé části přípojky na zhotovenou obecní část.

 

Úřední deska

 • Usnesení
 • Okresní soud Vyškov_Vyhláška_určení data úmrtí_Horymír Ress
 • SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
 • Cenové oznámení - výše stočného pro rok 2018
 • Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022
 • Rozpočtové provizorium na rok 2018
 • Oznámení SODV
 • Dokumenty rozpočtového procesu
 • Účetní závěrka 2016
 • Závěrečný účet 2016
 • Závěrečný účet 2016 - SODV
 • ÚZSVM - výzva občanům, seznam nemovitostí a stav - aktualizace


 

 

            

Následující stránka: Webkamera