Aktuálně

 

Cestování s dětmi do zahraničí - leták ke stažení zde: Cestování

Možnost e- objednávky na Odbor správní a vnitřních věcí, agendu OP a CD

 

  • Informace k daňové složence. kterou lze daně platit na každé poště a zdarma

Leták - daňová složenka

Složenka - pokyny

Složenka - info pro občany

**********

  • Napojení soukromých kanalizačních přípojek

Všichni majitelé nemovitostí jsou povinni si před vlastním fyzických připojením a zaházením výkopu domluvit termín kontroly a předání přípojky s pověřených pracovníkem obce panem Kamilem Kramářem na telefonu 607 079 984. Při této kontrole bude vyplněn Protokol o kontrole připojení na splaškovou kanalizaci a podepsáno Čestné prohlášení o oddělení splaškové a dešťové vody. Poté je možné provést vlastní napojení soukromé části přípojky na zhotovenou obecní část.

Kanalizační řád

Smlouva o odvádění odpadních vod

 **********

Informujte se na stránkách obce Nemojany


záložky:

Úřední deska

  • ÚZSVM - výzva občanům, seznam nemovitostí a stav
  • Cenové oznámení stočné

 

 

            

Následující stránka: Webkamera