Poplatky

 

Poplatky se vybírají na obecním úřadě od 15.1.2018 vždy v úřední dny a hodiny.

Poplatky je možné uhradit i převodem na účet 1828731/0100 (následně je nutné si vyzvednout známku na popelnici)

Od měsíce dubna nebudou vyváženy nádoby, které nebudou označené platnou známkou.

Variabilní symbol pro úhradu odpadů (popelnic):   1340+číslo popisné  (trvalý pobyt, nemovitost)

Variabilní symbol pro úhradu odpadů (popelnic)    13400+číslo evidenční (rekreační objekty)

Variabilní symbol pro úhradu psů                               1341+číslo popisné  

Variabilní symbol pro úhradu kabelové televize        3341+číslo popisné

Poplatky a jejich výše v roce 2018 - více informací

 


Předchozí stránka: Informace úřadu
Následující stránka: Matrika