Školy

 

 Základní škola a mateřská škola

 

Historie


V roce 1875 byla postavena školní budova s jednou třídou. Na škole učili dva učitelé s dopoledním a odpoledním vyučováním. Vzhledem k tomu, že tato škola nevyhovovala počtu dětí, byla postavena škola nová. V roce 1914 bylo započato se stavbou a po prázdninách v témže roce se začalo v nové budově školy vyučovat.Od té doby již byla několikrát provedena rekonstrukce této budovy.


Současnost


Od roku 2003 se stala základní škola příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je obec Nemojany. Škola hospodaří s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu ( přímé náklady na vzdělání, účelové dotace ), s peněžními prostředky od zřizovatele (provoz, doplatek na mzdy), s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola zajišťuje předškolní výchovu dětí ( mateřská škola ) a výuku na prvním stupni 1. a 2. ročník. Základní školu navštěvují děti z Nemojan,Lulče a Tučap.Název a adresa školy:


Základní škola a Mateřská škola Nemojany,okres Vyškov,
příspěvková organizace
Nemojany 113, 683 03 p.Luleč
IČO: 70989842
Telefon ZŠ: 517 353 225
Telefon MŠ: 517 353 348

www.zsms-nemojany.cz

 

 

 


Předchozí stránka: Firmy a služby
Následující stránka: Sport