Výbory a komise

  Finanční výborJméno:                                                 Funkce: 


Mgr. Blanka Halasová                       předseda 

Ing. Dana Trnavská                            člen

Blanka Reichová                                 člen

 

  


 Kontrolní výborJméno:                                                    Funkce: 

Karel Šmerda                                        předseda

Blažena Košťálová                               člen

Jan Grec                                                 člen
 

  


 JinéJméno Funkce 


Předchozí stránka: Složení zastupitelstva
Následující stránka: Vyhlášky