Vyhlášky

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE NEMOJANY

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2006 o znaku a vlajce obce Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 o závazných částech územního plánu obce Nemojany

PŘÍLOHA Č.1 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006

PŘÍLOHA Č.2 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2007, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2007, o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

OZV OBCE NEMOJANY č.5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2011, o místním poplatku ze psů

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2012, o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2012, o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2015, kterou se vydává Požární řád obce

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2015,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV OBCE NEMOJANY č.4/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV OBCE NEMOJANY č.5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPředchozí stránka: Výbory a komise
Následující stránka: Územní plán