Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Dotazník k tříděnému odpadu obcí Luleč, Nemojany a Tučapy

Prosíme obyvatele naší obce o spolupráci při zapojení se do sběru dat zaměřeného na systém svozu odpadu v obci. Zásadním předpokladem je předběžné zjištění zájmu občanů o nádoby na tříděný odpad PAPÍR, PLAST, BIO, abychom měli základní vstupní data pro další analýzu. Z tohoto důvodu se obracíme na Vás občany a prosíme o vyplnění dotazníku do 7.9.2022, který Vám bude společně s poskytnutými informacemi distribuován jako příloha Nemojanského zpravodaje. Stejně tak můžete využít k vyplnění dotazníku jeho editovatelnou elektronickou podobu, kterou naleznete na webových stránkách obce v sekci AKTUALITY


nahoru