Menu
Obec Nemojany
Nemojany

 

 

 

Vyhlídka od kostela sv. Martina

Při návštěvě kopce sv. Martina, při chůzi zespodu od Nemojan nebo Lulče, po křížové cestě, se nám před vrcholem kopce objeví směrem k jihu krásná vyhlídka na krajinu do širokého okolí. V dřívějších dobách byl stromový a keřový porost poměrně nízký a pohled do otevřené krajiny bylo možno shlédnout z nízkých zaoblených kamenů, které se nazývají „Žáby“ nebo „Na žabách“.

Na žabách

Na žabách

Postupem času rozbujelá vegetace akátů vyhlídku značně omezila. V 80. letech 20. století, kdy nastal rozvoj rogalového létání, byla několika nadšenci vykácena část stromů a keřů. Místo sloužilo jako startovací rampa pro rogalisty. Vzhledem k poměrně nebezpečným poryvům větru a nepříjemným turbulencím při startu rogal aktéři tohoto létání zde přestali působit.

Lesy ČR se několikrát pokusily tento vyhlídkový ostroh, pro výsadbu nevhodný, nesmyslně zalesnit. Naštěstí tyto pokusy byly neúspěšné a došlo k velké změně. Nákladem Lesů ČR zde byl vybudován vyhlídkový altán, který plní funkci rozhledny, a dokonce i místo k svatebnímu obřadu. Pohled nám skýtá opravdu nevídaný. Je vidět jihovýchod, jih i západ krajiny. Vidíme nedaleký Větrník u Lysovic, letonický Hájek, kapli sv. Urbana nad Slavkovem, Mohylu míru atd. Za dobré viditelnosti je vidět Pálava. Staří pamětníci, dnes už nežijící, vyprávěli, že za výjimečně dobré viditelnosti byly vidět rakouské Alpy. Což bylo samozřejmě velmi ojedinělé. Dnes už nám tak krásný a zvláštní pohled „nehrozí“, neboť znečištění vzduchu nám to neumožňuje. Ale pro toho, kdo se rád kochá naší krajinou, i tento obraz širokého obzoru stojí za zhlédnutí. Je vhodné vynaložit trochu fyzické námahy, vyjít nahoru a tuto vyhlídku u kostela sv. Martina navštívit.

Rudolf Klacek, březen 2014

Altán vyhlídky, zřízený státním podnikem Lesy ČR

Altán vyhlídky, zřízený státním podnikem Lesy ČR

Výhled do krajiny

Výhled do krajiny


nahoru