Menu
Obec Nemojany
Nemojany

 

 

 

Jak pracovat s tuky

Dovolujeme si Vás informovat o novinkách, které se v rámci Projektu pro města a obce připravili od r. 2024.

Pro podporu třídění, sběru a recyklace jedlých olejů a tuků se spustil nový web  www.recyklujolej.cz,  který je určen především jako edukačně-propagační platforma pro občany, kteří zde mohou získat informace proč třídit, jak třídit a samozřejmě co se dále s použitým olejem a tukem děje, jaké má další  využití. Na webu jsou různé informace, videa apod, samozřejmě se bude průběžně aktualizovat a doplňovat.

Stávající web www.projektpromestaaobce.cz  (rovněž v novém "kabátě") pak slouží především partnerům z řad měst a obcí, naleznete zde informace k  systému svozů, ke stažení jsou pak různé propagační materiály, odkazy na videa apod.I zde se bude samozřejmě vše průběžně aktualizovat a doplňovat.

V rámci Projektu pro města a obce se také evidují svozy v novém elektronickém  systému,  na  jednotlivá svozová místa. Do tohoto systému je rovněž umožněn vstup pro naše klienty - vždy k "jejich" kontejnerům.   Dle informací získaných v systému pak bude možno lépe stanovit např. případné rozšíření či posílení sběrných míst, nebo naopak jejich přesun v případě malého využití.  Zároveň bude umožněn transparentní monitoring stavu nádob, potřeby jejich výměny, údržby, apod. Do systému se lze přihlásit na stránkách www.projektpromestaaobce.cz.


nahoru