Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Hradiště

První písemná zmínka o Nemojanech spadá do 12. stol.; jméno obce je uvedeno v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kterou historikové datují do r. 1141.

Zdejší lokalita však byla osídlena již o několik tisíciletí dříve; dokazují to i archeologické nálezy z mladší a pozdní doby kamenné, z doby bronzové, železné i ze slovanského období. Severozápadně od obce na táhlém kopci mezi Blatickou dolinou a údolím Rakovce se v nadmořské výšce kolem 410 m nacházejí pozůstatky hradiště oválného tvaru o rozloze 0,8 ha a rozměrech 135 × 60 m. Jeho západní stranu ohraničuje hrana příkrého svahu nad korytem potoka Luštínku. Od severozápadu se obloukovitě směrem k jihu táhne vnější a vnitřní val s příkopy. Podle nalezených železných předmětů a keramiky je lze datovat do 7.–6. stol. př. n. l. Další podrobnosti, plánek i letecký snímek lokality, podává kniha M. Čižmáře Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku.

LITERATURA

ŠEDO, Ondřej: Záchranné akce archeologického pracoviště muzea v r. 1984 (V: Zpravodaj Muzea Vyškovska 1985, str. 28).

ČIŽMÁŘ, Miloš: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku s leteckými záběry hradišť Miroslava Bálky (Praha, Libri 2004), str. 189–190.


nahoru