Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Dne 01.07.2024 -  07.07.2024 bude obecní úřad v Nemojanech uzavřen.

Putovní trasy a zajímavosti okolí Nemojan

Obec Nemojany se nachází na hranici dvou geologicky velmi zajímavých horských systémů, Českého masivu a Karpat. Tato hranice jde Moravou podél čáry: Znojmo – Brno – Vyškov – Přerov – Hranice – Ostrava.

Severozápadně od této čáry leží Drahanská vrchovina, pohoří staré přibližně 300 miliónů let, složené z mořských sedimentů – slepenců, drob a břidlic. V době hercynského vrásnění došlo k vyzvednutí mořského dna a rozlámání těchto usazených hornin. Vzniklými zlomy tečou dnes říčky Velká a Malá Haná, potok Rakovec a další. Do Vyškovského úvalu spadá Drahanská vrchovina prudkým zlomem, na jehož úpatí leží také naše obec spolu s dalšími, např. Habrovany, Luleč, Drnovice atd. V jihovýchodní části od Nemojan běží hranice vnějšího flyšového pásma Karpat po hřebenech Ždánického lesa, podél Chřibů a napříč Litenčicko-orlovickou vrchovinou, přes řadu kopců směrem jihozápadním. Jsou to Kopaniny nad Vyškovem, Větrník u Lysovic, Urban nad Slavkovem, Pratecký kopec a Špice u Hostěrádek.

Všechny tyto místní a okolní lokality se vyznačují velkým množstvím zajímavostí ve všech oborech týkajících se lidského života na naší zemi. Pro bližší poznání těchto míst je nutné tyto oblasti, chráněná území, vodní plochy, lesy, historická i současná místa navštívit a poznat je. K tomu nám poslouží typy a rady na trasy pro cestování pěšky, na kole nebo autem.

I. trasa – místní v Nemojanech

Ve vsi najdeme kapli sv. Jana Nepomuckého z r. 1855, za zmínku stojí boží muka u bývalé Císařské cesty (dnes silnice Vyškov – Brno). Obci vévodí kostel sv. Martina na hoře Liliové (farnost Luleč). Pod kostelem je velmi pěkná vyhlídka hlavně jižním směrem, při dobrém počasí je vidět Pálavu, kapli sv. Urbana nad Slavkovem, Letonický hájek, Větrník, Hlubočanský hájek, Litenčicko-orlovskou vrchovinu spolu s okolními obcemi. Nedaleko kostela a hřbitova jsou pozůstatky (valy) středověkého hradu (první zmínka r. 1406). Po celém obvodu návrší jsou valy pravěkého hradiště. Vycházku můžeme zakončit u rybníka Chobot, zde se nachází hotel Nemojanský mlýn s pěkně upraveným areálem a malým zookoutkem.

II. trasa do sousední obce Luleč

Mimo již zmíněný kostel sv. Martina se v obci nachází kostel sv. Isidora (1729) spolu s farou (1831), sochou sv. Jana Nepomuckého a kamenným křížem (1771). Celou vesnicí prochází zbudovaná naučná stezka s informačními tabulemi k dané lokalitě. Obec je proslulá jako přitažlivé rekreační letovisko s přírodním koupalištěm U Libuše. V okolí je velké množství rekreačních chat.

III. trasa údolím Rakovce

Chceme-li projít celé údolí, nejlépe když zajedeme autobusem do Jedovnic a krásnou krajinou kolem rybníka Olšovce a menšího Budkovanu půjdeme několik hodin hlubokými lesy a údolními loukami kolem potoka Rakovce jihovýchodním směrem do Račic anebo až do Nemojan. Celá trasa měří kolem 20 kilometrů. Obdobně je možnost jít i opačně, v Rakoveckém údolí za Račicemi navštívíme okruh naučné stezky v chráněném území (chráněné rostliny – bledule, upolíny…). Odtud se můžeme vrátit zpět do Račic nebo Nemojan.

IV. trasa opět údolím Rakovce (kratší verze)

Z Nemojan proti proudu Rakovce, kolem rybníka Chobot, bývalé hájovny Hranáč a hráze původního rybníka, dále kolem zaniklé hájovny a rybníka Karlín, až k Pístovickému rybníku. Následně lesní cestou do Lulče přes koupaliště U Libuše (upravené ze zatopeného lomu – 1939) a zpět do Nemojan.

V. trasa po modré turistické značce do Olšan

Olšany jsou jednou z nejmladších obcí na okrese (založ. 1713). V roce 1886 byla vystavěna kaplička sv. Jana Křtitele. Okolí obce je obklopeno lesy a jsou výchozím bodem pro putování až do Moravského krasu nebo do Brna, přes přírodní park Říčky. Známá místa (Kalečník, U tří javorů, Jelenice, Hádek a další) lze navštívit po dobře značených cestách turistických i cyklistických.

VI. trasa Nemojany – Olšany – Habrovany

Cestu začínáme stejně jako u předchozí trasy č. V. V Olšanech se dáme na cestu do Habrovan. Dominantou je místní zámek, původně tvrz. Nyní slouží jako ústav pro tělesně postižené. U zámku je nově zrekonstruovaný park s rybníkem a vzácnými stromy. Další památkou je filiální kostel Nejsvětější Trojice z roku 1523.

VII. trasa s cílem v Račicích nebo až v Ruprechtově

Renesanční zámek Račice, původně gotický hrad z r. 1275, je proslulý svojí nedobytností. Kostel zvěstování Panny Marie ze 17. století, barokní sochy sv. Vendelína a sv. Floriána. Obec je rodištěm olympijského vítěze v gymnastice z roku 1936 Aloise Hudce. Pomník Jermak – památka seskoku parašutistů v roce 1944. Z Račic lze údolím potoka Podomice dojít do Ruprechtova. Ve vsi je 7 kulturních památek: kamenný větrný mlýn s Halladayovou turbínou z r. 1873, chalupa s doškovou střechou z r. 1813, barokní socha sv. Norberta a 4 litinové kříže. Mezi zajímavé stavby patří zvonička na návsi z roku 1755 a kostel sv. Václava z r. 1946. Významnou přírodní památkou je palouk se třemi památnými stromy – smrky ztepilými, které mají obvod kmene 346, 398 a 436 cm.

VIII. trasa míří do Drnovic na rozhlednu Chocholík

Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova. Obec patří k nejstarším na okrese (1104). Dominantou je kopec Chocholík s rozhlednou stejného názvu. Na návsi je zámek (1866–1869), další zajímavostí je farní kostel sv. Vavřince. Pod kostelem se nachází příležitostně přístupná hrobka rodu Mundyů. U paty kostelní věže najdeme barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z roku 1755.  Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku drnovický mokřad (mokřadní vegetace a obojživelníci). V centru obce se nachází chátrající (v 90. letech prvoligový) fotbalový stadion. Tradiční popularitě se v širokém okolí těší drnovická voda a slivovice.

IX. trasa je věnována Vyškovu

Okresní město Vyškov je od Nemojan vzdáleno asi 8 km. Rozkládá se na dávné křižovatce obchodních cest na pomezí jižní Moravy a Hané. První písemná zmínka je z roku 1141. Ve městě je řada památek. Jedná se především o renesanční radnici (1569) na náměstí. Zde najdeme i barokní kašnu a morový sloup. Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v letech 1760–1781 upraven do barokní podoby. Pozoruhodná je i špitální kaple sv. Anny nebo bývalá synagoga. Svou současnou podobu získal místní zámek v 17. století. Dnes zde sídlí Muzeum Vyškovska. Ve městě se nachází zoopark, dinopark a akvapark. Zájemci o astronomii mohou navštívit malou hvězdárnu v místní části Marchanice. Velmi známá je Knihovna Karla Dvořáčka s mnoha aktivitami. Ve městě jsou bohaté možnosti sportovního vyžití.

Typ na výlety do vzdálenějšího okolí

Lze jmenovat jen konkrétní obce a místa: Moravský kras s mnoha jeskyněmi, Blansko, Olomučany, Adamov, Křtiny, Jedovnice, Krásensko (vysílač Kojál), Boskovice, Plumlov, Prostějov, Kroměříž, Ivanovice na Hané, Nové Zámky (u Bučovic), Buchlov, Buchlovice, Bučovice, Slavkov, Mohyla míru, Žuráň, Santon, Stará Pošta, Rousínov atd.

Komu chybí ruch velkoměsta, může navštívit nedaleké Brno.

Rudolf Klacek, leden 2015


nahoru