#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovnu měly Nemojany již před 2. světovou válkou; r. 1938 měla 914 knih. Po osvobození pokračovala v činnosti jako místní lidová knihovna; byla umístěna v domě čp.94, v r.1970 se přestěhovala do školní budovy. Knihovnicí se po válce stala učitelka zdejší školy Vlasta Homolová. Po celou dobu své činnosti pracovala s dospělými i dětskými čtenáři,pořádala výstavky knih, rozhlasové relace, besedy o knihách. Byla několikrát vyznamenána (1961- čestné uznání ONV, 1962 - čestné uznání KNV, 1963 - čestné uznání ministerstva, 1964 navržena na udělení čestného štítu). Knihovna byla trvale hodnocena jako vzorná; v r. 1983, kdy znovu obstála v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu", zde proběhla exkurze profesionálních knihovníků z vyškovského okresu a brněnský rozhlas v témž roce o zdejší knihovně odvysílal rozhlasovou relaci.

Vlasta Homolová pracovala v obci jako knihovnice do r. 1988, od té doby tuto funkci zastává Jitka Pěčková a od r. 2015 ve spolupráci s Evou Hálovou a Andreou Němcovou.

V roce 2016 byla knihovna oceněna jako nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu.

ocenění

V roce 2018 získala knihovna ocenění "Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018".

Ocenění 2018


Má své webové stránky na: http://www.knihovnanemojany.wz.cz/