#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Nemojany

Název a adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Nemojany 113, 683 03 p. Luleč
IČO: 70989842
Telefon ZŠ: 517 353 225
Telefon MŠ: 517 353 348

 


Historie

v roce 1875 byla postavena školní budova s jednou třídou. Na škole učili dva učitelé s dopoledním a odpoledním vyučováním. Vzhledem k tomu, že tato škola nevyhovovala počtu dětí, byla postavena škola nová. V roce 1914 bylo započato se stavbou a po prázdninách v témže roce se začalo v nové budově školy vyučovat. Od té doby již byla několikrát provedena rekonstrukce této budovy.


Současnost

Od roku 2003 se stala základní škola příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je obec Nemojany. Škola hospodaří s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu (přímé náklady na vzdělání, účelové dotace), s peněžními prostředky od zřizovatele (provoz,doplatek mzdy), s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola zajišťuje předškolní výchovu dětí (mateřská škola) a výuku na prvním stupni.

 


Základní škola a Mateřská škola Nemojany

 

 

 

 

 Škola má své webové stránky na adrese www.zsmsnemojany.cz