#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Matrika

Matriční agenda se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou č.207/2001 Sb., v platném znění.

Matriční obvod zahrnuje obec Luleč, Nemojany a Tučapy.

 

Matriční knihy - farní (farnost Lulečská) uložené na naší matrice :

Kniha narozených a pokřtěných  1897 -  1949                             pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy a Pístovice

Kniha oddaných                              1898 - 1949                              pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy a Pístovice

Kniha zemřelých                              1912 - 1949                              pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy a Pístovice

 

Matriční knihy od roku 1950 doposud:

Kniha narození                                                                                   pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy

Kniha manželství                                                                               pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy

Kniha úmrtí                                                                                         pro obec Luleč, Nemojany, Tučapy

                                                

Matrikářky: Jitka Pěčková, Eva Hálová

Vítání občánků

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o uvítání svého dítěte, jako nového občánka obce Nemojany, aby se přihlásili na obecním úřadě. Pokud budou alespoň tři zájemci, vítání občánků bude uskutečněno.

Vítání občánků proběhne 5.10.2019.