Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Hlášení obecního rozhlasu

V této sekci naleznete informace, které byly vyhlášeny v obecním rozhlase. Příspěvky budou řazeny podle data po dobu jednoho měsíce, starší příspěvky budou smazány.

 

2.11.2023

Mikulášská nadílka

Obec Nemojany ve spolupráci s hotelem Nemojanský mlýn Vás srdečně zvou na Mikulášskou nadílku v úterý 05.12.2023 od 16:30 hod. v zahradě hotelu Nemojanský mlýn. Zájemce o mikulášský balíček pro dítě prosíme o registraci e-mailem: blanka.halasova@gmail.com a to do 30.11.2023.

 

22.11.2023

Rozsvícení vánočního stromu u kapličky

OÚ Nemojany ve spolupráci se ZŠ a MŠ  pořádají v pátek dne 01.12.2023 od 17:00 hod. slavnostní „Rozsvícení vánočního stromu“ u kapličky. Bude připraven doprovodný programem dětí z mateřské a základní školy, drobné občerstvení zajištěno.

 

22.11.2023

Adventní jarmark

Obec Nemojany ve spolupráci s kulturní komisí Vás srdečně zvou na Adventní jarmark, který se bude konat v sobotu 02.12.2023 od 14:00 hod. v sokolovně. Drobní prodejci Vám představí domácí výrobky, jako např. čaje, kosmetiku, keramiku, sochařství, kávu, dětské oblečení, sýry a včelí produkty. Občerstvení zajištěno.

 

20.11.2023

Zdobení vánočního stromu

V neděli 26.11.2023 od 09:00 hod. bude zdoben vánoční strom u kapličky. Máte-li zájem zavěsit na strom ozdobu vlastní výroby, nebo přijít pomoci se zdobením, jste srdečně zváni.

 

20.11.2023

VaK Vyškov - přerušení dodávky vody

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov informuje občany, že ve čtvrtek 23.11.2023 v době od 08:00 do 12:00 hod. bude z důvodu montážních prací přerušena dodávka vody. Bude se týkat domácností nacházejících se podél silnice v úseku od mostku přes potok Rakovec ve směru na Habrovany. Dotčeným domácnostem, bylo do schránky vhozeno upozornění.

 

13.11.2023

ČZS - mimořádná členská schůze

Místní organizace Č.Z.S. Nemojany zve své členy na mimořádnou členskou schůzi za účelem projednání Nových stanov Č.Z.S. platných od roku 2024. Schůze se uskuteční ve čtvrtek 16.listopadu 2024 v 17:00hod v zasedací místnosti O.Ú. Nemojany. Účast všech členů je velmi  žádoucí. Srdečně zve a těší se výbor místní organizace Nemojany

 

13.11.20223

Respono - Oznámení o mobilním svozu nebezpečného odpadu a elektro odpadu

V sobotu dne 18.11.2023 v době od 11:00 do 11:30 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu a elektro odpadu. Kontejner bude přistaven na obecním pozemku za mostem směr Habrovany. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro sběr odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti. Podnikatelé si odstranění odpadů zajišťují smluvně sami, např. na sběrných dvorech odpadů.

 

09.11.2023

PARTE - úmrtí Marie CAHELOVÁ

"Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit, budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík".

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila námi milovaná paní Marie CAHELOVÁ. Zemřela v úterý 7. listopadu 2023 ve věku nedožitých 83 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 10. listopadu 2023 v 9 hodin v obřadní síni ve Vyškově - Dědicích. Obecní úřad v Nemojanech se tímto naposledy loučí se zesnulou paní Marií Cahelovou a celé zarmoucené rodině projevuje upřímnou soustrast.

 

08.11.2023

Obecní knihovna- Pavel Čech v Nemojanech

Obecní knihovna Nemojany Vás zve v pátek 10. listopadu od 16:00 na besedu s malířem, ilustrátorem, autorem komiksů i knih pro děti a dospělé a držitelem ocenění Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež Pavlem Čechem. 

 

06.11.2023

Od Blatice po Račice, aneb předhistorické osídlení v okolí Nemojan.

Obecní knihovna Nemojany Vás zve v úterý 7. 11. 2023 od 17:00 na besedu s nadšencem Eliášem Urbanem, který se ve svém volném čase věnuje výzkumu starodávných hradišť a sám jich na Vyškovsku objevil hned několik.

Někteří z nás se v červnu zúčastnili vycházky Po stopách lulečských hradišť právě pod vedením Eliáše Urbana, kde viděli některá z hradišť v terénu, nyní bude možnost zjistit o těchto (a nejen o nich) místech trochu víc.

 

30.10.2023

BESIP-JE NÁS VIDĚT

Policie ČR ve spolupráci s městem Vyškov zve malé i velké na tradiční preventivní akci Je nás vidět! Akce se koná v pátek 3. listopadu od 15:30 hodin před budovou Policie ČR Vyškov v Brněnské ulici. Můžete se těšit na vystoupení mažoretek Angelin Vyškov. Pro příchozí budou připravena různá stanoviště, kde si mohou otestovat své znalosti v dopravě nebo vyzkoušet základy první pomoci. Uvidíte policejní i hasičskou techniku. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, dostane dárek v podobě reflexního předmětu. V závěru uvidíte světelnou show skupiny Nadrakka.

Na akci spolupracuje Besip Jmk, Městská policie Vyškov,  Hasičský záchranný sbor Jmk , Český červený kříž Vyškov a Maják Vyškov.

 

30.10.2023

Psí exkrementy

Žádáme občany, aby při svých procházkách s domácími mazlíčky, po nich uklízeli exkrementy do nádob k tomu určených. 

 

24.10.2023

HALLOWEEN V SOKOLOVNĚ

Obec Nemojany ve spolupráci s obecní knihovnou Vás zvou na Nemojanský Halloween. Akce se uskuteční 04.11.2023 od 14:00 hod. v nemojanské sokolovně. Navštivte nás v halloweenském kostýmu, třeba ten váš bude v soutěži vyhodnocen jako vítězný. Těšit se můžete na kreativní dílničky, malování na obličej, deskové hry, vyřezávání dýní, diskotéku a stezku odvahy. 

 

18.10.2023

VaK Vyškov - odečty vodoměrů

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov informuje občany, že odečty vodoměrů budou prováděny od pondělí 23.10. do pátku 27.10.2023. Prosíme občany, kteří mají nepřístupný vodoměr a nebudou doma, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili jej na viditelné místo.

 

18.10.2023

Sdružení kominíků a topenářů

Sdružení kominíků a topenářů informuje občany, že v neděli 29.10.2023 budou v naší obci provádět požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

 

12.10.2023

Obecní knihovna- Pavel Čech v Nemojanech

Obecní knihovna Nemojany Vás zve v pátek 13. října od 16:00 na besedu s malířem, ilustrátorem, autorem komiksů i knih pro děti a dospělé a držitelem ocenění Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež Pavlem Čechem. 

 

23.10.2023

HALLOWEEN V SOKOLOVNĚ

Obec Nemojany ve spolupráci s obecní knihovnou Vás zvou na Nemojanský Halloween. Akce se uskuteční 04.11.2023 od 14:00 hod. v nemojanské sokolovně. Navštivte nás v halloweenském kostýmu, nejlepší bude vyhodnocen. Těšit se můžete na kreativní dílničky, malování na obličej, deskové hry, vyřezávání dýní, diskotéku a stezku odvahy. 

 

04.10.2023

PARTE - úmrtí Eliška JELÍNKOVÁ

 

"Umlklo srdce znavené, přestalo bít, budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík". S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta, paní Eliška JELÍNKOVÁ. Zemřela v sobotu 30. září 2023 ve věku nedožitých 91 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 6. října 2023 v 11 hodin v obřadní síni ve Vyškově - Dědicích. Obecní úřad v Nemojanech se tímto naposledy loučí se zesnulou paní Eliškou JELÍNKOVOU a celé zarmoucené rodině projevuje upřímnou soustrast.

 

04.10.2023

Digiděti

Obecní knihovna Nemojany Vás zve v úterý 10.10.2023 od 17:00 hod. na besedu s Janem Kršňákem, který se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je autorem projektu Digiděti a stejnojmenné knihy. Dozvíte se, jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí, jak k technologiím přistupovat v předškolním a školním věku, kdy koupit dítěti telefon, kdy jej nechat s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na Internet, co můžeme udělat pro jejich bezpečnost a vlastní klid a spousty dalších zajímavých informací. Těšíme se na Vaši účast.

 

03.10.2023

Informace k odjezdu na FLORA OLOMOUC

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nemojany oznamuje účastníkům zájezdu na výstavu Flora Olomouc, že odjezd autobusu je v neděli dne 08.10.2023 v 08:00 hod. od autobusové zastávky na návsi u prodejny potravin nebo na autobusové zastávce na kopci směr obec Luleč. Očekáváme dobrou náladu.

 

26.09.2023

Sokol - Jóga

Tělocvičná jednota Sokol Nemojany zahajuje ve středu dne 04.10.2023 CVIČENÍ JÓGY. Jóga se bude cvičit každou středu v době od 18:30 – 20:00 hod. v Sokolovně v Nemojanech. Zveme všechny zájemce o toto cvičení.

 

 

 

 

 


nahoru