#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

  

Veletrh pracovních příležitostí pro občany Ukrajiny_Brno      

                 Veletrh pracovních příležitostí pro občany Ukrajiny_Brno - leták                                                  

 

 

 

POMOC UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY

V případě, že budete chtít tyto osoby podpořit, informujte
nás telefonicky, nebo e-mailem kancelar@nemojany.cz,  starosta@nemojany.cztel.: 517 353 241.                   Předáme vám telefonický kontakt a domluvíte se na konkrétní formě pomoci. 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově nabízí pozvánku na informační schůzku k připravovaných kurzům češtiny pro ukrajinské běžence – dospělé ZDE 

 

 

                                                                             

                                                         POMÁHEJ UKRAJINĚ:

Centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc. Některé nabídky budou přímo zveřejněny a mohou na ně reagovat    ti, kdo pomoc potřebují. Ostatní nabídky budou zpracovány kolegyněmi a kolegy z místních neziskových organizací    nebo obcí. Pro využití těchto nabídek se tedy obracejte na pomáhající organizace nebo regionální koordinační centra  pomoci ODKAZ ZDE https://www.pomahejukrajine.cz/

 

 

                                                       

                                   Příspěvek pro solidární domácnost (dostupné informace k 14.4.)

 

  • Leták MPSV k příspěvku pro solidární domácnosti, Manuál MPSV k příspěvku pro solitární domácnosti
  • Otázky a odpovědi: příspěvek pro solidární domácnost
  • Formulář: Online žádost o příspěvek (lze podat pouze elektronicky)
  • Komu je určen: Fyzické osoby bezplatně ubytovávající držitele dočasné ochrany z Ukrajiny
  • Za jaké období: zatím za kalendářní měsíce březen až červen 2022, vyplácet se bude po 11. dubnu (kdy vstoupí v platnost nařízení, které ho upravuje) zpětně i za březen
  • Výše příspěvku: 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby, tj. 12 000 Kč
  • Podmínka poskytnutí: Ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích
  • Způsob výplaty: Příspěvek od 11. dubna vyplácí Úřady práce přes online aplikaci. Je potřeba přihlásit se skrze elektronickou identitu občana, vyplnit adresu hostitelské nemovitosti a právní titul k jejímu legálnímu užívání (osobní vlastnictví, členství v bytovém družstvu, nájemní smlouvu apod.), identifikační údaje ubytovaných uprchlíků (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a číslo víza, pokud bylo uděleno), dobu poskytovaného ubytování a čestně prohlásí, že cizince ubytoval důstojně a bezplatně.
  • Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely dalších zákonů (o sociální podpoře či hmotné nouzi) a jde o příjem osvobozený od daně, v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí. Příspěvek se nebude započítávat jako příjem pro takzvané nepojistné dávky. Podpořit uprchlíky v nouzi tak mohou i ti, kdo pobírají například příspěvek na bydlení

 

 

 

Aktuální informace Pomáhej Ukrajině

 

Financování integrace

Nové Usnesení Vlády - o občanech Ruska a Běloruska, kteří jsou již na území

Zaměstnávání ukrajinských pedagogů a zdravotníků

Prevence pracovního vykořisťování, nelegálních praktik, sexuálního násilí

Policie ČR: Pravidla silničního provozu v ukrajinštině

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 - Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině – informace také             v ukrajinštině ZDE 

 - Ministerstvo práce a sociálních věci nabízí pomoc občanům z Ukrajiny ZDE

 - Město Vyškov nabízí pomoc ZDE

 - Důležité informace z portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji  ZDE

 - Přehled sbírek na pomoc Ukrajině ZDE

 - Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR ZDE

 - Informace k pomoci ukrajinským občanům ZDE

 - JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZDE