Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Oznamujeme občanům, že dne 29.09.2023 bude obecní úřad v Nemojanech  uzavřen.Děkujeme za pochopení.

Poplatky

Místní poplatky

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

se řídí OZV Obce Nemojany č. 2/2022 vyhláška ke stažení

Sazba poplatku:

a) 750,- Kč / fyzická osoba přihlášení v obci Nemojany / rok                   

b) 750,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba / rok

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku !!!

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Místní poplatek je možné od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit převodem na účet

vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100, v.s. 1345 a číslo popisné domu(příklad 134510), rekreační objekty přidají před číslo nulu (např. 1345010)

nebo od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

Po úhradě poplatku je nutné si vyzvednout známku na sběrnou nádobu (popelnici) a tu na ni nalepit. Pokud nebude popelnice označena aktuální známkou, nebude od 01.06. daného roku vyvážena.

 

Místní poplatek ze psů

se řídí OZV Obce Nemojany č. 1/2022 vyhláška č.1/2022

Sazba poplatku:

160,- Kč / první pes

200,- Kč / druhý a každý další pes téhož majitele

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Místní poplatek je možné od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit převodem na účet

vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100, v.s.variabilní symbol použijte 1341 a číslo popisné domu  

nebo od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

 

Místní poplatek z pobytu

se řídí OZV Obce Nemojany č. 1/2021 - vyhláška ke stažení

Ostatní poplatky

  • Poplatek za provoz kabelové televize

se vybírá na základě podepsané smlouvy o provozu kabelové televize.

Sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, a to 640,- Kč/rok, č.ú. 1828731/0100, v.s.variabilní symbol použijte 3341a číslo popisné domu. Splatnost: 31.5.2023.

  • Poplatek za stočné

se vybírá na základě podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Sazba poplatku: 

Zastupitelstvo obce Nemojany schválilo dne 01.11.2022 usnesením č.18/2/2022 výši ceny stočného pro rok 2023 na

49,09 Kč/m3 bez DPH odvedených odpadních vod. K částce bude připočteno DPH dle platné sazby ke dni vyúčtování.

Splatnost poplatku:

Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2 x ročně, a to vždy v období po zápisu stavu vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.


nahoru