Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Pohřebné

Pravidla pro poskytování příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu zemřelého

Žadatel může podat žádost o pohřebné na Obecním úřadě v Nemojanech.

Žadatel musí být občan České republiky - osoba obstarávající pohřeb a hradící náklady spojené s vypravením pohřbu zemřelému.

Podmínky pro výplatu příspěvku:

1. Zemřelý musí mít v den úmrtí trvalý pobyt v obci Nemojany.

2. Žadatel - obstaravatel pohřbu - žádá o příspěvek na základě písemné žádosti, která bude vypsána na obecním úřadě.

3. Žadatel předloží fakturu za pohřební služby, úmrtní list zemřelého.

4. Částka ve výši 3 000,- Kč bude žadateli vyplacena nejpozději do 30 ti dnů ode dne podání žádosti.

5. Nárok na příspěvek zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě jednoho roku ode dne pohřbení.

Oznámení občanům

Obecní úřad Luleč, jako správce hřbitova, oznamuje občanům, že dle § 21 zákona č. 256/ 2001 Sb., zákona o pohřebnictví je nutné při ukládání urny a pohřbívání doložit na Obecní úřad Luleč, tyto dokumenty:

1. Úmrtní list

2. List o prohlídce zemřelého část B2

3. Datum uložení urny nebo datum pohřbu

4. Jméno, příjmení a datum narození nájemce hrobového místa


nahoru