#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Platné obecně závazné vyhlášky obce Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2006 o znaku a vlajce obce Nemojany Staženo: 275x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 o závazných částech územního plánu obce Nemojany Staženo: 271x | 24.01.2018

PŘÍLOHA Č.1 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 Staženo: 258x | 24.01.2018

PŘÍLOHA Č.2 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 Staženo: 217x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2007, o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování Staženo: 246x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Staženo: 247x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2012, o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Nemojany Staženo: 324x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2012, o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů Staženo: 322x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nemojany Staženo: 250x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2015, kterou se vydává Požární řád obce Staženo: 298x | 24.04.2019

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojany Staženo: 296x | 24.01.2018

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 74x | 07.01.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu Staženo: 80x | 07.01.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 92x | 07.01.2020

OZV č.4/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2007 a OZV č.3/2015 Staženo: 82x | 07.01.2020

OZV č.5/2019, kterou se mění OZV č.1/2015 Požární řád obce Staženo: 79x | 07.01.2020

Obecně závazné vyhlášky neplatné

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2007, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Staženo: 258x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2011, o místním poplatku ze psů Staženo: 252x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2015,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 259x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.4/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 264x | 07.01.2020

Stránka