#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Platné obecně závazné vyhlášky obce Nemojany

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2006 o znaku a vlajce obce Nemojany Staženo: 345x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 o závazných částech územního plánu obce Nemojany Staženo: 360x | 24.01.2018

PŘÍLOHA Č.1 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 Staženo: 345x | 24.01.2018

PŘÍLOHA Č.2 k OZV OBCE NEMOJANY č.2/2006 Staženo: 286x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2007, o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování Staženo: 319x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.5/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Staženo: 312x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2012, o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Nemojany Staženo: 411x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2012, o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů Staženo: 426x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nemojany Staženo: 321x | 24.01.2018

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2015, kterou se vydává Požární řád obce Staženo: 388x | 24.04.2019

OZV OBCE NEMOJANY č.2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojany Staženo: 389x | 24.01.2018

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 144x | 07.01.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu Staženo: 149x | 07.01.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 171x | 07.01.2020

OZV č.4/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2007 a OZV č.3/2015 Staženo: 150x | 07.01.2020

OZV č.1/2020 Požární řád Staženo: 33x | 09.02.2021

Obecně závazné vyhlášky neplatné

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2007, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Staženo: 322x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.1/2011, o místním poplatku ze psů Staženo: 330x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.3/2015,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 329x | 07.01.2020

OZV OBCE NEMOJANY č.4/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 332x | 07.01.2020

Stránka