Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Křížová cesta ke sv. Martinu

Součástí kostela je křížová cesta, její vznik se datuje do 70. let 19. století. Kostel sv. Martina býval poutním místem a na základě toho byly vystavěny jednotlivé kapličky této křížové cesty. Tradice poutí byla přerušena a v dnešní době se již nekoná.

V roce 1933 byla provedena oprava a obnova všech kapliček, další oprava trvala poněkud déle, a to od roku 1999 do roku 2010. Při vyjmutí jednoho obrazu z výklenku kapličky byly objeveny noviny s datem 15. 3. 1875. 

Křížová cesta je rozjímání, kterým si věřící připomínají Ježíšovu cestu z Pilátova paláce k popravišti na hoře Kalvárii. Tam byl Ježíš ukřižován a následně uložen do hrobu. Křížová cesta má 14 zastavení, každé zastavení křížové cesty představuje jeden výjev z prožitého utrpení Ježíše Krista.

Křížová cesta

I. zastavení Ježíš je odsouzený k smrti: Římský místodržící Pilát Pontský odsuzuje Ježíše k smrti.

Předtím si symbolicky omývá ruce, aby se zbavil odpovědnosti za jeho smrt.

II. zastavení Ježíš přijímá kříž: Ježíš má být ukřižován spolu se zločinci. Vojáci ho bičují a vysmívají se mu. Dostává velký kříž, který si sám musí donést na horu Kalvárii.

III. zastavení Ježíš padá pod křížem poprvé: Kříž je těžký a Ježíš upadá na zem. Zvedne se a pokračuje v namáhavé cestě.

IV. zastavení: Ježíš potkává Marii: Průvod odsouzenců sledují davy lidí. Je mezi nimi i Ježíšova matka Marie.

V. zastavení: Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž: Ježíš už nemůže unést těžký kříž a pomáhá mu s ním muž z davu jménem Šimon.

VI. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku: Statečná dívka Veronika Ježíši otírá zpocený obličej a nedbá na nelibost rozlíceného davu.

VII. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé: Pod tíhou kříže, který znovu převzal od Šimona, Ježíš klesá. Znovu se zvedne a pokračuje v cestě.

VIII. zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy: Nad Ježíšovou brzkou smrtí pláče několik žen. On je napomíná, že jejich slzy si zaslouží ti, co nad ním vynesli rozsudek.

IX. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí: Odsouzený potřetí klesá na zem a znovu pokračuje v cestě na Kalvárii.

X. zastavení: Ježíš je zbaven roucha: Vojáci vezmou Ježíši šaty a hodí si kostkami, aby rozhodli, komu z nich připadnou.

XI. zastavení: Ježíš je přibit na kříž: Vojáci Ježíše přibijí na dřevěný kříž, který pak vztyčí.

XII. zastavení: Ježíš umírá na kříži: Ježíš všem odpouští a umírá.

XIII. zastavení: Tělo Ježíšovo je sňato z kříže: Josef z Arimatie si od Piláta vyžádal Ježíšovo tělo a sundal ho z kříže. Marie se loučí se synem.

XIV. zastavení: Ježíšův pohřeb: Josef Kristovo tělo uloží do skalního hrobu a Římané tam drží stráž, protože se obávají, že tělo někdo ukradne. Když věrné ženy přichází po třech dnech k hrobu, obrovský kámen je odvalený a tělo tam není, protože Ježíš byl vzkříšen – vstal z mrtvých.

 

Celá křížová cesta má třináct stejných kapliček, které lemují cestu nahoru ke hřbitovu, pouze poslední je větší a stojí na vyvýšenině valu „Na starém zámku“. Vede k němu několik schodů a je tak nejvýše položeným místem na kopci, po němž křížová cesta vede. Z tohoto místa je vidět na hřbitov a kostel sv. Martina.

*Poznámka:

Na fotografiích jsou vidět: Jedna ze třinácti kapliček, mimo obrazy jsou stejné. Čtrnáctá (poslední) je větší. Potom následují obrazy jednotlivých zastavení.

Rudolf Klacek, březen 2014

Křížová cesta


nahoru